POVOLENÉ POTRAVINY

Potraviny, ktoré vo väčšine prípadov pri normálnych dávkach nevyvolávajú prejavy HIT

V zozname potravín uvádzame potraviny, ktoré by nemali obsahovať vyššie množstvá histamínu, ani výrazne ovplyvňovať jeho odbúravanie. Vo všeobecnosti platí, že potraviny by sa mali spotrebovať čo najčerstvejšie. Skladovanie hodnoty histamínu zvyšuje. Platí to najmä pre potraviny bohaté na bielkoviny (mäso, ryby). Najvhodnejší spôsob prípravy potravín sa zdá byť varenie vo vode. Histamín sa tepelnou úpravou síce nerozkladá, ale časť z jeho obsahu v potravine preniká do vody v ktorej sa potravina varí. Naopak, grilovanie môže hodnoty histamínu v mg/kg v mäse a rybe zvyšovať.

Bao polievka

RIZIKOVÉ POTRAVINY

ovocie a zelenina
jablko

Poznáme obsah histamínu pri každej potravine?

Je ťažké (až nemožné) definovať konkrétnu hodnotu pre každý potravinový výrobok, pretože množstvo histamínu sa líši v závislosti od stupňa fermentácie. Rôzne zdroje preto udávajú rôzne množstvá (prípadne intervaly) histamínu v potravinách. Ak sa v určitej potravine nameria nulový obsah histamínu, pri inom meraní,
v závislosti od skladovania
a manipulácie sa v tej istej potravine môže nájsť pomerne vysoké množstvo histamínu. V realite je preto ťažké konzumovať iba tie potraviny, ktoré obsahujú maximálne 20mg / kg, pretože prakticky každý výrobok môže za určitých okolností obsahovať histamín.

icona srdca zaludko a bublin

Potraviny, ktoré môžu blokovať odbúravanie histamínu z potravy

Histamín je typ (biogénneho) amínu. Okrem potravín bohatých na histamín môže byť u pacientov s nízkou aktivitou enzýmu diaminoxidázy (DAO) rizikový vysoký príjem potravín bohatých na iné amíny, ako histamín. Medzi amíny, ktoré môžu negatívne ovplyvniť odbúranie histamínu patria putrescín, kadaverín, tryptamín, tyramín a iné. Príjem jedla s vysokým obsahom uvedených amínov môže zamestnať enzým DAO, ktorý je zodpovedný za odbúranie histamínu. V taktom prípade nemusí enzým DAO stíhať rozkladať prijatý histamín, a ten sa následne môže hromadiť v krvi a zapríčiniť prejavy. Najrizikovejšie amíny z hľadiska odbúrania histamínu sú putrescín
a kadaverín.
Ich spracovávanie prebieha rýchlejšie ako odbúranie histamínu a teda prednostne zamestnávajú enzým DAO.

Pravdepodobnosť vysokých hodnôt histamínu bulp

V zásade platí, že potraviny, ktoré podliehajú pokazeniu, (ako napr. mäso a ryby), alebo výrobky a nápoje vyrobené kvasením a zretím (dozrievaním, vyzrievaním), majú pravdepodobne vysoké hodnoty histamínu.

Kiwi-Yogurt

Potraviny, ktoré môžu uvoľniť zásoby histamínu v organizme

Histamín sa v ľudskom tele prirodzene vyskytuje najmä
v bunkách nazývaných mastocyty (žírne bunky). Niektoré potraviny síce neobsahujú extrémne vysoké hodnoty histamínu, ale sú schopné histamín uvoľniť práve
zo spomínaných zásob organizmu. Patria medzi ne alkohol, citrusové plody, jahody, ananás, kiwi, paradajková omáčka, morské plody, čokoláda, ryby, huby, za určitých okolností aj obyčajne neriziková bravčovina, cereálie či vaječný bielok.

vinko

Alkohol je jedným z najrizikovejších produktov pre ľudí trpiacich HIT

Víno alebo burčiak obsahujú histamín, kadaverín a ďalšie amíny, tiež uvoľňujú histamín zo zásob organizmu. Alkohol má okrem toho vlastnosť, že dokáže aj nepriamo sťažovať robotu enzýmu DAO – metabolit alkoholu (etanolu) zamestnáva enzým ALDH (aldehyddehydrogenáza), ktorý je potrebný aj v kaskáde odbúrania histamínu. Príjem alkoholu (etanolu) tak nepriamo spôsobuje zníženie aktivity enzýmu DAO nielen u ľudí predisponovaných k nízkym hladinám DAO, ale aj u zdravých ľudí.