HistApp_plus_header

PRIJÍMANIE POTRAVY MÔŽE BYŤ ZDROJOM NEŽIADUCICH REAKCIÍ.

Hovoríme o akejkoľvek neprirodzenej reakcii v nadväznosti na prijatie potravy.

Potravinová intolerancia, do ktorej zaraďujeme aj histamínovú intoleranciu je abnormálna (neimunologická = nealergická) odpoveď organizmu na prijatie potravy alebo jej zložky
v dávke, ktorú organizmus za normálnych okolností toleruje.

šálka kávy
spoon

HIT

Histamínová intolerancia (HIT) je označenie potravinovej intolerancie, pri ktorej spúšťa nežiaduce reakcie histamín prijatý v potrave. Nie je to ochorenie v pravom zmysle slova, je to skôr vlastnosť, ktorá môže trvať iba určitý ohraničený časový úsek.
jablko

Nie je to otrava

Od HIT je potrebné rozlíšiť otravu (intoxikáciu) histamínom tzv. skombroidózu. Pri HIT je množstvo prijatého histamínu oveľa nižšie, ako pri otrave histamínom. Prejavy pri HIT v porovnaní
s intoxikáciou taktiež bývajú miernejšieho charakteru.
apple

Ako dlho budem trpieť HIT?

HIT je súbor prejavov, ktoré majú väčšinou prechodný (dočasný) charakter. Aktivita enzýmu DAO sa obyčajne
po určitom čase postupne obnoví. Zároveň sa odsleduje, akú dávku histamínu jedinec dokáže tolerovať bez toho, aby sa prejavili príznaky.
HIT

Ako sa môže prejaviť HIT?

Prejavy vyvolané príjmom histamínu sú nešpecifické. To znamená, že prejavy, ktoré sa bežne pozorujú u pacientov
s HIT teoreticky môžu mať príčinu aj v inom ochorení alebo inej intolerancii. Ak teda človek na sebe pozoruje príznaky HIT neznamená to automaticky, že HIT aj trpí.

Prejavy intolerancie histamínu sú pestré a rôznorodé. Zahŕňajú prejavy na tráviacom trakte a taktiež mimo tráviaceho traktu, pretože histamínové receptory sa vyskytujú v podstate skoro v každom tkanive (pozri obrázok).

bubles_heart_stomac

Sprievodné prejavy

Najčastejšie sa vyskytujú kožné a črevné prejavy, pričom najzávažnejšie symptómy bývajú črevné. Veľa pacientov po najedení pociťuje plnosť, nafúknutie brucha, bolesti brucha, hnačku alebo zápchu. Môžu sa vyskytnúť aj závraty, bolesti hlavy a búšenie srdca s dýchavičnosťou. U drvivej väčšiny ľudí sa vyskytujú kombinácie viacerých príznakov zahŕňajúcich rôzne orgány.

ikona doktor a doktorka

Aké sú možnosti manažmentu HIT?

Stratégiu manažmentu HIT určuje lekár-špecialista na základe vyšetrenia po komplexnom zhodnotení stavu pacienta. Preto je nevyhnutná konzultácia s ním.

Základom manažmentu HIT je zmena stravovacích návykov. Uplatňuje sa tzv. nízkohistamínová (niekedy eliminačná) diéta (pozri Nízkohistamínová diéta).

Dopĺňanie enzýmu DAO vo forme potraviny na osobitné lekárske účely (HistApp®/HistApp® Plus) predstavuje vhodný prídavný manažment pri nízkohistamínovej diéte.

prvky
Po zhodnotení závažnosti prejavov môže lekár zvážiť dočasné/krátkodobé použitie tzv. perorálnych antihistaminík. Niektorí špecialisti odporúčajú obohatiť stravu o tzv. kofaktory enzýmu DAO, ktoré sú dôležité pre jeho funkciu. Jedná sa o vitamíny C a B, zinok a meď.